Lochem – Ruurlo

De wandeldag begon met een heerlijke NS-vertraging van een uur. Er was deze keer sprake van uitgelopen werkzaamheden. In Lochem was het zo ’s morgens op zondag nog erg rustig in de straten. Al snel sta je midden in het golvende landschap van de Lochemse Berg, erg mooi, zoals de hele route eigenlijk is … erg mooi.
Iets na Beekvliet is de route plotseling onderbroken, er is een diepe greppel gegraven en er is een glimmend bordje ‘rustgebied’ neergezet. Op het kaartje van het boekje zie ik een klein weggetje langs een aantal boerderijen lopen. Gelukkig gaat dat goed.

  • Golvende landschap in de omgeving van de Lochemse Berg
  • De route wordt abrupt onderbroken door een greppel
  • Waterschap Rijn en IJssel: “Vanaf de brug Lebbenbrugge wordt over een afstand van 400 meter de historische loop van de Groenlose Slinge hersteld. Door het bos wordt een meanderende beekloop gegraven waar natuurlijke processen (uitschuring en verlanding) hun gang kunnen gaan. De huidige loop wordt gedempt en ingeplant. Direct achter de stuw en bij het begin en einde van de herstelde beekloop wordt een vistrap van cascades gemaakt. Het bestaande hoogteverschil wordt zo genivelleerd en maakt het vissen mogelijk de stuw te passeren.”

In het openluchtzwembad ’t Galgenveld (Borculo) wordt jaarlijks in het tweede weekend van juni een groots internationaal waterpolotoernooi gehouden. Nu, begin februari, ligt het er koud en verlaten bij.