Doesburg – Zutphen

Na Doesburg volgt de route de rivier de IJssel. De route tussen Doesburg en de veer naar Dieren is de route gelijk aan het Hanzestedenpad. Het landschap is hierdoor veranderd in een rivierenlandschap met dijken en uiterwaarden.

  • Olburgen
  • Bovenstraat in Bronkhorst
  • Veer Bronkhorst – Brummen
  • Het einddoel in zicht
  • Viaduct over de IJssel
  • Paarden in een doorbrekend zonnetje