Krabbendijke – Bergen op Zoom

Bij Krabbendijke is Zuid-Beveland vrij smal, de oversteek van de Westerschelde naar de Oosterschelde is dan ook snel afgerond. Het Nationale Park Oosterschelde ligt er vredig bij. Het gras op het graspad aan de buitendijkse kant is enigzins aan de lange kant. Hoewel mijn schoenen en mijn broek nat worden blijven mijn sokken droog. De route gaat in hoog tempo richting Brabant. Bij de Brabantse Wal is duidelijk de landschappelijke overgang van lage zeekleipolders naar de hoger gelegen wal zien.

  • Oosterschelde
  • Brug over Schelde-Rijnkanaal
  • Poeltje bij de Kraaienberg (Bergen op Zoom), de Brabantse wal is goed zichtbaar in het landschap.