’t Goy

Natuurpad ’t Goy (12 km)

De gemeente Houten probeert recreatie binnen de gemeente te bevorderen. Eén van de manieren is het uitzetten van wandelroutes. De eerste is in 2005 verschenen: natuurpad ’t Goy; een wandeling met aandacht voor natuur, landschap en cultuurhistorie.
De route is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Veldstudie Hei- en Boeicop, de Provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Tijdens het wandelen merk je dat de route sterk is ‘ontwikkeld’, op zeer gezette tijden staan er spiksplinternieuwe bankjes, prachtige ‘kissing-gate’s en de bewegwijzering in het veld is prima in orde.

Ongeveer 4 km van de route gaat langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de rest van de route gaat via kleine oude dijkjes door het buurtschap ’t Goy.

De route is beschreven in: een speciaal door de gemeente uitgebracht wandelgidsje, dat in de regio te koop is bij VVV’s en boekhandels.

 

 

Ook gelopen op 2 oktober 2005: