Geldrop – Eindhoven

De route volgt grotendeels de Kleine Dommel, hierdoor loop je ongemerkt via een groenstrook Eindhoven binnen. Pas bij de Technische Universiteit wordt de stad echt zichtbaar, de campus van de TU straalt op vrijdagmiddag met name rust uit.

  • Kasteeltuinen Kasteel Geldrop
  • Langs de Kleine Dommel
  • Het pad had hier en daar obstakels:
    • Beetje overwoekerd => dus een lekker rustig pad
    • Tijdelijke stremming bij het Eindhovens Kanaal
  • Wederom in de buurt van de Kleine Dommel
  • De Collse Molen