Biesboschpad

In 2021 is het streekpad Biesboschpad gelanceerd door Wandelnet. Het gebied van dit streekpad heeft eeuwenlang aan verandering bloot gestaan. Overstromingen en inpoldering heeft het landschap steeds een andere vorm gegeven. Midden in het gebied ligt het Nationaal Park de Biesbosch waar je kans hebt de zee- en visarend te spotten en knaagsporen van de bevers te zien.

Nog geen etappes gelopen van het Biesboschpad. Wel heb ik delen van het pad gelopen met andere lange afstandspaden: Waterliniepad en Floris V-pad, daar zijn de foto’s van…