Noardlike Fryske Wâlden

Twee enthousiaste wandelaars, Jaap en Anneke Jongejan, ontwikkelden het nieuwe Streekpad de Noardlike Fryske Wâlden. Een route van 165 km door het Nationaal Landschap ‘Noardlike Fryske Wâlden’ in de noordoosthoek van Friesland. Ze combineerden onverharde paden, klinkerwegen en dorpsommetjes tot een prachtige route door een gebied dat wel ‘het best bewaarde geheim van Friesland’ wordt genoemd.

De Noardlike Fryske Wâlden is kleinschalig agrarisch gebied; een prachtig coulisselandschap met elzensingels, houtwallen en braamstruiken. Je wandelt er langs de Stania State en de Fogelsangh State, statige buitenverblijven die ooit het bezit waren van adellijke families. En je loopt door prachtige, natte natuurgebieden van Staatsbosbeheer en de provinciale natuurbeschermingsorganisatie It Fryske Gea. Het pad is in 2018 geopend.

Voor meer informatie: Wandelnet

Kruiskerk Burgum
Noardlike Fryske Wâlden
« van 41 »